Giấy phép con
Trang chủ / Giấy phép con

Giấy phép con

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án
đầu tư và khi Nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi các thông tin đã được đăng ký trong Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư như: Thay đổi quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn thực hiện Dự án
đầu tư… thì phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp
luật hiện hành.
Để giúp các chủ đầu tư đang thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hiểu rõ hơn về quy trình
thực hiện điều chỉnh Dự án đầu tư tại Việt Nam, Công ty Luật Hợp danh The Light tư vấn một số
thông tin cơ bản về thủ tục điều trình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

1. Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
a) Sở Kế hoạch Đầu tư nơi thực hiện Dự án đầu tư: Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng
điều hành để thực hiện dự án đầu tư: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
c) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế: Dự án
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và
Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu
kinh tế
2. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp
a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
c) Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất (nếu đã hoạt động được trên 02 năm);
d) Các giấy tờ khác tùy theo nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Công ty Luật Hợp danh The Light sẽ giúp Chủ đầu tư chuẩn bị các hồ sơ tài liệu bao gồm:
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
b) Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu
tư;
c) Báo cáo lý do điều chỉnh Dự án;
d) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

4. Dịch vụ của công ty Luật The Light
a) Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động điều chỉnh Dự án đầu tư;
b) Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
c) Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng trong quá trình điều chỉnh Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư;
d) Đại diện khách hàng trực tiếp làm các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư.
e) Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư sau khi thực hiện thủ tục điều
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Công ty Luật The Light với đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực Đầu
tư, tự tin sẽ là chỗ dựa pháp lý vững chắc cho khách hàng Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Mọi thông tin quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Phòng Đầu tư – Doanh nghiệp – Công ty Luật Hợp danh The Light.
Trưởng phòng: Nguyễn Minh Ngọc
Số điện thoại: 094 792 1188 / 096 412 7792
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CTM, số 299 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Fanpage: Tư vấn Đầu tư Doanh nghiệp The Light Law Firm

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng