Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47
Tương lai nào cho sinh viên trường luật

Tin nội bộ
Trang chủ / Tin nội bộ / Tương lai nào cho sinh viên trường luật

Tin nội bộ

Tương lai nào cho sinh viên trường luật

Nói Äến ngành luật thì tất cả chúng ta Äá»u liên tÆ°á»ng Äến hình ảnh của vá» luật sÆ° Äứng biá»n há» trÆ°á»c tòa. Vậy nếu không muá»n làm luật sÆ° thì có thá» làm ngành nào khác không? Thá»±c ra có rất nhiá»u hÆ°á»ng Äi cho sinh viên luật, ngoài viá»c làm luật sÆ° và công tác trong các tòa án thì các bạn hoàn toàn có thá» làm viá»c á» những cÆ¡ quan nhÆ° Viá»n kiá»m sát, cÆ¡ quan thi hành án, phòng công chứng nhà nÆ°á»c, bá» tÆ° pháp,…

Làm viá»c tại Viá»n kiá»m sát

Há» thá»ng viá»n kiá»m sát Äược tá» chức á» ba cấp nhÆ° sau: Viá»n kiá»m sát nhân dân tá»i cao, rá»i tá»i Viá»n kiá»m sát nhân dân tá»nh, thành phá» trá»±c thuá»c trung Æ°Æ¡ng và Viá»n kiá»m sát nhân dân huyá»n, hoặc quận ,thá» xã, thành phá» thuá»c tá»nh. Ngoài ra há» thá»ng Viá»n kiá»m sát nhân dân còn có Viá»n kiá»m sát quân sá»± gá»m Viá»n kiá»m sát quân sá»± trung Æ°Æ¡ng và Viá»n kiá»m sát quân sá»± của các quân khu.

Nghá» nghiá»p luật

Nếu bạn thích nghá» chấp hành viên thì cÆ¡ quan thi hành án dân sá»± sẽ là nÆ¡i bạn làm viá»c. á» các tá»nh trá»±c thuá»c trung Æ°Æ¡ng có phòng thi hành án trá»±c thuá»c Sá» TÆ° pháp tá»nh; còn á» huyá»n, quận, thành phá» thuá»c tá»nh thì có các Äá»i thi hành án trá»±c thuá»c Phòng TÆ° pháp huyá»n. Các phòng thi hành án và Äá»i thi hành án Äược tá» chức á» tất cả các Äá»a phÆ°Æ¡ng trong phạm vi toàn quá»c.

Làm viá»c tại phòng công chứng nhà nÆ°á»c

á» bất cứ tá»nh, á» thành phá» nào trên Äất nÆ°á»c chúng ta cÅ©ng có phòng công chứng thuá»c Sá» TÆ° pháp. Có má»t sá» Äá»a phÆ°Æ¡ng còn có nhiá»u phòng do nhu cầu công chứng của nhân dân càng ngày càng tÄng. Ví dụ nhÆ° á» Hà Ná»i có 4 phòng công chứng, TPHCM có 5 phòng công chứng. Thế mà khi Äi công chứng, chúng ta thÆ°á»ng vẫn phải Äợi rất lâu. Bá»i vậy, Nhà nÆ°á»c Äang xem xét viá»c “xã há»i hóa” công chứng, có thá» hiá»u nôm na là cho phép thành lập các vÄn phòng công chứng của tÆ° nhân.

Nghá» nghiá»p luật

Làm viá»c tại Bá» tÆ° pháp

Äây là cÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»c của Chính phủ trong lÄ©nh vá»±c pháp luật, gá»m nhiá»u ÄÆ¡n vá» trá»±c thuá»c: các vụ chuyên môn, cÆ¡ sá» Äào tạo và nghiên cứu, cÆ¡ quan báo chí, cÆ¡ quan xuất bản.

CÆ¡ quan tÆ° pháp á» Äá»a phÆ°Æ¡ng có các Sá» TÆ° pháp á» các tá»nh, các thành phá» trá»±c thuá»c trung Æ°Æ¡ng; Phòng TÆ° pháp á» huyá»n, quận, thành phá» thuá»c tá»nh, riêng á» phÆ°á»ng, xã, thá» trấn thì có các Ban TÆ° pháp cÆ¡ sá». á» Äây, bạn sẽ thÆ°á»ng xuyên Äược tiếp xúc, và giúp Äỡ những ngÆ°á»i cùng xã, cùng phÆ°á»ng vá»i mình trong các công viá»c pháp lý nhÆ° khai sinh, khai tá»­,…

Bá» phận pháp chế

Các bạn có thá» lá»±a chá»n nÆ¡i công tác tÆ°Æ¡ng lai của mình á» bá» phận pháp chế của VÄn phòng Quá»c há»i, hay VÄn phòng Chính phủ, tại các Bá», các ngành… những cÆ¡ quan này Äá»u cần những cán bá» pháp lý giá»i chuyên môn Äá» tham mÆ°u cho lãnh Äạo các vấn Äá» vá» pháp luật, gá»m cả viá»c soạn dá»± thảo các vÄn bản luật.

CÆ¡ quan thanh tra các Bá», ngành

á» các Bá», ngành, ngoài công tác á» bá» phận pháp chế, các bạn còn có cÆ¡ há»i làm viá»c á» bá» phận thanh tra. Vá»i nhiá»m vụ kiá»m tra, xem xét giải quyết khiếu nại, bá» phận này rất cần những ngÆ°á»i có chuyên môn ngành luật.

Các cÆ¡ sá» Äào tạo

Nếu các bạn yêu nghá» giáo viên thì có thá» giảng dạy các môn há»c luật á» các trÆ°á»ng Äại há»c hoặc môn giáo dục công dân á» các trÆ°á»ng phá» thông trung há»c.

Ngoài các cÆ¡ sá» Äào tạo luật – ngành luật nhÆ° TrÆ°á»ng Äại há»c Luật Hà Ná»i, Äại há»c Luật Thành phá» Há» Chí Minh… còn nhiá»u trÆ°á»ng Äại há»c khác có giảng dạy má»t sá» môn há»c luật.

Nghá» nghiá»p luật

Hay bạn có thá» làm viá»c á» Há»c viá»n TÆ° pháp – là cÆ¡ sá» duy nhất á» Viá»t Nam Äào tạo các kỹ nÄng hành nghá» cho thẩm phán,các kiá»m sát viên, các luật sÆ°, các chấp hành viên, và công chứng viên…

Còn nếu bạn muá»n trá» vá» vá»i tuá»i há»c sinh má»ng mÆ¡ Äầy ká»· niá»m, thì bạn có thá» làm giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân Äá» truyá»n Äạt cho các em há»c sinh những kiến thức pháp luật ngay từ khi các em còn ngá»i trên ghế nhà trÆ°á»ng.

Các cÆ¡ quan nghiên cứu

Äây là nÆ¡i thích hợp cho những ngÆ°á»i có khả nÄng và ham thích nghiên cứu, và tìm tòi. Pháp luật là má»t lÄ©nh vá»±c rá»ng lá»n vá»i bao la kiến thức. Vẫn còn rất nhiá»u vấn Äá» chÆ°a Äược khám phá và nghiên cứu thấu Äáo vẫn Äang chá» bạn chinh phục Äấy. Tại Viá»n Nhà nÆ°á»c và Pháp luật, các Viá»n Khoa há»c pháp lý Bá» TÆ° pháp,các  Viá»n Khoa há»c xét xá»­ Toà án nhân dân tá»i cao,các  Viá»n Khoa há»c kiá»m sát Viá»n Kiá»m sát nhân dân tá»i cao là những Äá»a chá» có uy tín trong lÄ©nh vá»±c nghiên cứu pháp luật.

VÄn phòng luật sÆ°

Nghá» nghiá»p luật

Ngoài những nÆ¡i làm viá»c trên, vÄn phòng luật sÆ° cÅ©ng chính là nÆ¡i lý tÆ°á»ng Äá» các sinh viên luật có thá» Äá»nh hÆ°á»ng nghá» nghiá»p sau này. Vá»i nhu cầu ngày càng nhiá»u và lá»n vá» các vấn Äá» xã há»i, kinh tế,… của con ngÆ°á»i nên các vÄn phòng luật sÆ° ra Äá»i ngày má»t nhiá»u lên. Bạn có thá» làm á» những vá» trí sau: Luật sÆ°, các công ty luật hợp danh, tÆ° vấn pháp luật, các tá» chức quá»c tế…

Cho dù bạn không thích tất cả những công viá»c ká» trên thì vẫn còn má»t cÆ¡ há»i nữa cho bạn. Äó là, bạn hoàn toàn có thá» tá»± mình kinh doanh và kiến thức luật không bao giá» thừa. Có rất nhiá»u sinh viên luật sau khi tá»t nghiá»p Äã tá»± mình gây dá»±ng cÆ¡ sá» kinh doanh và rất tá»± tin vá»i kiến thức của mình, có thá» Äứng vững Äược trên thÆ°Æ¡ng trÆ°á»ng và thành Äạt.

- See more at: http://luatsuthudo.vn/tuong-lai-nao-cho-sinh-vien-truong-luat#sthash.65sfFeHN.dpuf

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng