Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47
Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc

Tin pháp luật
Trang chủ / Tin pháp luật / Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc

Tin pháp luật

Khởi tố vụ 23 cây dổi lâu năm bị đốn hạ không thương tiếc

Hạt Kiá»m lâm huyá»n VÄ©nh Thạnh (BiÌnh ÄiÌ£nh) Äã ra quyết Äá»nh khá»i tá» vụ án phá rừng cá» thụ nghiêm troÌ£ng xaÌy ra tại xã VÄ©nh SÆ¡n, huyá»n VÄ©nh Thạnh. Hiá»n, các cÆ¡ quan chức nÄng vẫn tiếp tục Äiá»u tra làm rõ Äá»i tượng phá rừng trên.

Chiá»u ngày 31/7, ông Äặng Bá Quang - Hạt trÆ°á»ng Hạt Kiá»m lâm huyá»n VÄ©nh Thạnh (Bình Äá»nh) vừa ký Quyết Äá»nh khá»i tá» vụ án hình sá»± “Vi phạm các quy Äá»nh vá» khai thác, bảo vá» rừng” xảy ra tại tiá»u khu 142 và tiá»u khu 145 thuá»c Äá»a bàn xã VÄ©nh SÆ¡n (huyá»n VÄ©nh Thạnh). Quyết Äá»nh này Äã Äược gá»­i Äến Viá»n Kiá»m sát nhân dân huyá»n VÄ©nh Thạnh.

Hạt kiá»m lâm huyá»n Hoài Ãn vừa ra quyết Äá»nh khá»i tá» vụ án phá rừng lá»n tại xã VÄ©nh SÆ¡n, huyá»n VÄ©nh Thạnh.

Hạt kiá»m lâm huyá»n Hoài Ân vừa ra quyết Äá»nh khá»i tá» vụ án phá rừng lá»n tại xã VÄ©nh SÆ¡n, huyá»n VÄ©nh Thạnh.

Chiá»u cùng ngày (31/7), Trung tâm quy hoạch Nông nghiá»p - Nông thôn tá»nh Bình Äá»nh (thuá»c Sá» NN&PTNT), Äã hoàn tất há» sÆ¡ Äánh giá thiá»t hại vụ cÆ°a hạ 23 cây gá» dá»i tại khu vá»±c rừng bá» phá nói trên.

Theo Äó, kết quả giám Äá»nh cho thấy khá»i lượng gá» thiá»t hại gần 107m3. Trong Äó, 15 cây gá» dá»i (nhóm III) bá» cÆ°a hạ trái phép, dấu vết còn má»i có khá»i lượng gần 59,2m3; 8 cây dá»i bá» cÆ°a hạ vá»i vết cÅ© hÆ¡n 47,7m3.

Theo lãnh Äạo huyá»n VÄ©nh Thạnh, khu vá»±c rừng vừa bá» lâm tặc tàn phá có chức nÄng phòng há». Lâm tặc dùng cÆ°a máy Äá» cÆ°a hạ cây á» vá» trí xa ÄÆ°á»ng dân sinh nên rất khó phát hiá»n. Vụ viá»c chá» phát giác khi chính quyá»n nhận Äược tin báo của ngÆ°á»i dân Äá»a phÆ°Æ¡ng và yêu cầu lá»±c lượng chức nÄng kiá»m tra. Hiá»n, các cÆ¡ quan chức nÄng vẫn Äang truy tìm thủ phạm.

Liên quan Äến vụ viá»c trên, ông Bùi Tấn Thành - Phó Chủ tá»ch UBND huyá»n VÄ©nh Thạnh cho biết: “Äây là vụ phá rừng tÆ°Æ¡ng Äá»i lá»n xảy ra trên Äá»a bàn huyá»n. Quan Äiá»m của lãnh Äạo huyá»n, bất cứ các vụ án nào từ nhá» Äến lá»n huyá»n Äá»u xá»­ lý nghiêm, Äúng ngÆ°á»i Äúng tá»i. Tuy nhiên, trong quá trình tá» chức thá»±c hiá»n Äá» xảy ra vụ viá»c thì chá» cÆ¡ quan chức nÄng. Khi có kết quả, UBND tá»nh chá» Äạo xá»­ lý Äến Äâu thì trách nhiá»m ngÆ°á»i Äứng Äầu phải xá»­ lý theo quy Äá»nh”.

Má»t trong sá» 23 cây dá»i cá» thụ bá» Äá»n hạ không thÆ°Æ¡ng tiếc.

Má»t trong sá» 23 cây dá»i "cá» thụ" bá» Äá»n hạ không thÆ°Æ¡ng tiếc.

NhÆ° Dân trí Äã thông tin, trÆ°á»c Äó ngày 22- 23/7, Hạt Kiá»m lâm huyá»n VÄ©nh Thạnh phá»i hợp Ban quản lý rừng phòng há», Công ty TNHH Lâm nghiá»p Sông Kôn và UBND xã VÄ©nh SÆ¡n Äã kiá»m tra và phát hiá»n 15 cây gá» dá»i (nhóm III) bá» cÆ°a hạ trái phép tại tiá»u khu 142 và tiá»u khu 145 thuá»c Äá»a bàn xã VÄ©nh SÆ¡n (huyá»n VÄ©nh Thạnh).

Má» rá»ng kiá»m tra hiá»n trÆ°á»ng, tá» công tác phát hiá»n thêm 8 cây dá»i bá» cÆ°a hạ trái phép, dấu vết Äã cÅ©, gá» Äã bá» cÆ°a xẻ và vận chuyá»n khá»i hiá»n trÆ°á»ng.

Cạnh lán trại có nhiá»u tấm gá» xẻ.

Cạnh lán trại có nhiá»u tấm gá» xẻ.

Dá»c theo ÄÆ°á»ng mòn kéo gá» vá» phía Äông khoảng 2 km, có lán trại không ngÆ°á»i á», bên trong có 4 cái võng, quần áo và má»t sá» Äá» dùng khác (xoong, ná»i, chén bát, gạo mắm) Äiá»n thoại di Äá»ng, vá» há»c sinh và sá» há» khẩu; cạnh lán trại có má»t sá» tấm gá» xẻ.

Theo dantri.com.vn

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng