Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47
Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Tin pháp luật
Trang chủ / Tin pháp luật / Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Tin pháp luật

Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án 409 Lĩnh Nam

Ngày 31/7, CÆ¡ quan CSÄT CATP Hà Ná»i cho biết, ÄÆ¡nvá» Äã ra quyết Äá»nh khá»i tá» vụ án hình sá»± “Lừa Äảo chiếm Äoạt tài sản” xảy ra tạidá»± án Äầu tÆ° xây dá»±ng nhà á» kết hợp vÄn phòng và dá»ch vụ tại sá» 409 LÄ©nh Nam,phÆ°á»ng VÄ©nh HÆ°ng, quận Hoàng Mai, Hà Ná»i.

CQÄT bÆ°á»c Äầu xác Äá»nh, mặc dù dá»± án này má»i Äược má»t sá» cÆ¡ quan chức nÄng của TP. Hà Ná»i tiếp nhận há» sÆ¡, thẩm Äá»nh nhÆ°ng chÆ°a Äược UBND TP Hà Ná»i phê duyá»t dá»± án và cấp phép chủ Äầu tÆ°; tuy nhiên từ nÄm 2010 Äến nÄm 2013, Công ty TNHH kinh doanh nhà VÄ©nh HÆ°ng do ông Nguyá»n Hoàng Long làm Chủ tá»ch Há»i Äá»ng thành viên Äã huy Äá»ng vá»n của 450 khách hàng và 1 tá» chức dÆ°á»i hình thức ký hợp Äá»ng vay tài sản và cam kết bán cÄn há» hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai, qua Äó thu sá» tiá»n trên 270 tá»· Äá»ng.

Ngoài ra, Nguyá»n Hoàng Long còn ký hợp Äá»ng hợp tác kinh doanh vá»i Công ty CP Äầu tÆ° phát triá»n và thÆ°Æ¡ng mại Hạ Long do Phạm NhÆ° Quỳnh làm giám Äá»c, dẫn Äến viá»c Phạm NhÆ° Quỳnh tiếp tục huy Äá»ng vá»n của 575 khách hàng dÆ°á»i hình thức hợp Äá»ng vay vá»n, trong Äó có quyá»n Äược Æ°u tiên mua cÄn há» hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai vá»i tá»ng sá» tiá»n trên 191 tá»· Äá»ng.

Theo CQÄT, Nguyá»n Hoàng Long liên quan Äến má»t vụ án khác và Äang thụ lý án, còn Phạm NhÆ° Quỳnh không có mặt tại nÆ¡i cÆ° trú, nên CQÄT Äã ra thông báo truy tìm.

Äá» phục vụ công tác Äiá»u tra, Äá» nghá» những ai Äã ký hợp Äá»ng ná»p tiá»n vào Công ty TNHH kinh doanh nhà VÄ©nh HÆ°ng và Công ty CP Äầu tÆ° phát triá»n và thÆ°Æ¡ng mại Hạ Long Äá» mua cÄn há» tại dá»± án Äầu tÆ° xây dá»±ng nhà á» kết hợp vÄn phòng và dá»ch vụ tại 409 LÄ©nh Nam, Äến CÆ¡ quan CSÄT giải quyết.

Theo dantri.com.vn

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng