Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Tin pháp luật
Trang chủ / Tin pháp luật / Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Tin pháp luật

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Hôm nay (2/8), nguá»n tin từ cÆ¡ quan tá» tụng tá»nh Phú Thá» cho biết, hiá»n cÆ¡ quan chức nÄng vẫn chÆ°a thu há»i Äược 3,5 triá»u USD của Phan Sào Nam Äang gá»­i tại má»t ngân hàng bên Singapore.

Nguá»n tin trên cho biết thêm, hiá»n Bá» Công an Äang phá»i hợp vá»i VKSND Tá»i cao thành lập má»t chuyên án phá»i hợp vá»i Cảnh sát quá»c tế (Inerpol) tại Singapore Äá» thu há»i sá» tiá»n 3,5 triá»u USD của Phan Sào Nam.

Theo bản kết luận Äiá»u tra sá» 829/ANÄT ngày 18/7/2018 của CÆ¡ quan An ninh Äiá»u tra Công an tá»nh Phú Thá» vá» vụ án “Äánh bạc”; “ÄÆ°a há»i lá»”; “Sá»­ dụng mạng internet thá»±c hiá»n hành vi chiếm Äoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa ÄÆ¡n”; “Rá»­a tiá»n” và “Lợi dụng chức vụ quyá»n hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thá» và má»t sá» tá»nh thành khác, bá» can Phan Sào Nam, Nguyá»n VÄn DÆ°Æ¡ng và Äá»ng phạm Äã lợi dụng công nghá» cao, tá» chức 25 “Äại lý cấp 1”, gần 6.000 “Äại lý cấp 2” vá»i gần 43 triá»u tài khoản ÄÄng ký tham gia Äánh bạc trá»±c tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lá»i bất chính trên 9.800 tá»· Äá»ng, gây hậu quả Äặc biá»t nghiêm trá»ng.

Bá» can Nguyá»n VÄn DÆ°Æ¡ng (trái) và Phan Sào Nam.

Bá» can Nguyá»n VÄn DÆ°Æ¡ng (trái) và Phan Sào Nam.

Tài liá»u Äiá»u tra cho biết, sau khi chi phí trả thÆ°á»ng cho Äá»i tượng Äánh bạc, chi phí quản lý, trả lÆ°Æ¡ng và ná»p thuế của các công ty vận hành là hÆ¡n 3.700 tá»· Äá»ng, thì các cá nhân còn Äược hÆ°á»ng lợi là hÆ¡n 4.700 tá»· Äá»ng. Trong Äó, Phan Sào Nam là hÆ¡n 1.400 tá»· Äá»ng; Nguyá»n VÄn DÆ°Æ¡ng là hÆ¡n 1.600 tá»· Äá»ng,…

Sau khi Äược hÆ°á»ng lợi từ hoạt Äá»ng tá» chức Äánh bạc giai Äoạn Tip.Club, Phan Sào Nam chuyá»n cho bá» can Phan Thu HÆ°Æ¡ng hÆ¡n 210 tá»· Äá»ng gá»­i tiết kiá»m và mua bất Äá»ng sản; chá» Äạo Äá» Bích Thủy rút 50 tá»· gá»­i tiết kiá»m; Äầu tÆ° góp vá»n vào các công ty: Công ty Vá»nh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là hÆ¡n 92 tá»· Äá»ng; nhá» Nguyá»n Thá» Há»ng Nhung (SN 1979, á» phÆ°á»ng 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) gá»­i tiết kiá»m hÆ¡n 380 tá»· Äá»ng; nhá» Phí Quang HÆ°ng (SN 1979, á» quận 1, TPHCM) gá»­i tiết kiá»m hÆ¡n 100 tá»· Äá»ng và Äứng tên mua 11 cÄn há» tại Khu Äô thá» Vila Park (TPHCM) vá»i trá» giá hợp Äá»ng hÆ¡n 111 tá»· Äá»ng; chuyá»n tiá»n mua 2 cÄn há» Äứng tên Hoàng Thành Trung, trá» giá hợp Äá»ng hÆ¡n 27 tá»· Äá»ng và Nam mua 2 cÄn há» vá»i trá» giá hợp Äá»ng gá»c là hÆ¡n 11 tá»· Äá»ng.

Ngoài ra, Phan Sào Nam còn gá»­i tại ngân hàng Bank of Singapore sá» tiá»n 3,5 triá»u USD. Nam khai chuyá»n cho bá» can Tuấn cất giữ vàng, Äô la trá» giá 150 tá»· Äá»ng; chuyá»n các bá» can Trung và Kiên cất giữ vàng, Äô la trá» giá 530 tá»· Äá»ng. NhÆ°ng do bá» can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê VÄn Kiên Äang trá»n nên chÆ°a xác minh làm rõ Äược.

Quá trình Äiá»u tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tá»i “Tá» chức Äánh bạc” và “Rá»­a tiá»n”, Äá»ng thá»i tích cá»±c cùng ngÆ°á»i thân ná»p lại sá» tiá»n hÆ°á»ng lợi bất chính. Äến nay cÆ¡ quan Äiá»u tra Äã tạm giữ sá» tiá»n hÆ¡n 850 tá»· Äá»ng, phong tá»a gần 77 tá»· Äá»ng trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 ngôi nhà trá» giá theo hợp Äá»ng là 12,4 tá»· Äá»ng, phong tá»a 13 hợp Äá»ng mua bán cÄn há» vá»i trá» giá gần 140 tá»· Äá»ng và tạm giữ 5 ô tô các loại. Tá»ng trá» giá hÆ¡n 1.000 tá»· Äá»ng.

CÆ¡ quan chức nÄng thu giữ sá» tiá»n lá»n của Phan Sào Nam.

CÆ¡ quan chức nÄng thu giữ sá» tiá»n lá»n của Phan Sào Nam.

Theo kết luận Äiá»u tra, hành vi của Phan Sào Nam Äủ yếu tá» cấu thành tá»i phạm “Tá» chức Äánh bạc” quy Äá»nh tại Khoản 2, Äiá»u 249; tá»i phạm “Rá»­a tiá»n” quy Äá»nh tại Khoản 3, Äiá»u 251 – Bá» Luật hình sá»± nÄm 1999, sá»­a Äá»i, bá» sung nÄm 2009.

“Quá trình Äiá»u tra, bá» can Nam thành khẩn khai báo vá» toàn bá» hành vi phạm tá»i “Tá» chức Äánh bạc” và “Rá»­a tiá»n” của bản thân và Äá»ng phạm; tích cá»±c hợp tác vá»i cÆ¡ quan Äiá»u tra Äá» thu thập tài liá»u, chứng cứ giải quyết vụ án, tá»± nguyá»n ná»p lại má»t phần sá» tiá»n thu lợi bất chính Äá» khắc phục hậu quả” – kết luận Äiá»u tra nêu rõ.

Theo dantri.com.vn

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng