Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 70

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 77

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 82
Giấy phép con

Giấy phép con
Trang chủ / Giấy phép con

Giấy phép con

Công ty luật The Light hân hạnh tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý đến quý khách hàng

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ° là vÄn bản ghi nhận thông tin ÄÄng ký của nhà Äầu tÆ° vá» dá»± án Äầu tÆ° và khi Nhà Äầu tÆ° có nhu cầu thay Äá»i các thông tin Äã Äược ÄÄng ký trong Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ° nhÆ°: Thay Äá»i quy mô, Äá»a Äiá»m, hình thức, vá»n, thá»i hạn thá»±c hiá»n Dá»± án Äầu tÆ°…

Giấy phép con

Äá»i ngÅ© luật sÆ° có nhiá»u kinh nghiá»m và thá»i gian tham gia tá» tụng và bào chữa tại tòa. Chúng tôi cung cấp và Äáp ững từng yêu cầu của quý khách

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng