Đại diện ngoài tố tụng
Trang chủ / Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tố tụng

Công ty luật The Light hân hạnh tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý đến quý khách hàng

Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện trong dân sự: Là việc nhân dânh và vì lợi ích của người khác, theo quy định pháp luật hoặc theo ủy quyền, xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Có hai hình thức đại diện, gồm

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng