Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến
Trang chủ / Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Trong thá»i Äại công nghá» thông tin nhằm Äáp ứng tá»t nhất nhu cầu tÆ° vấn pháp luật trá»±c tuyến của Quý khách hàng trên phạm vi toàn quá»c Công ty luật The Light cung ứng dá»ch vụ luật sÆ° tÆ° vấn pháp luật trá»±c tuyến qua tá»ng Äài Äiá»n thoại:

1900 0069

Là má»t trong những công ty luật Äầu tiên xây dá»±ng há» thá»ng tá»ng Äài chính quy, chuyên nghiá»p chúng tôi hiá»u rằng viá»c tận tâm há» trợ khách hàng là ná»n tảng quan trong Äá» phát triá»n thÆ°Æ¡ng hiá»u của Công ty trên thá» trÆ°á»ng. Công ty luật The Light cung cấp dá»ch vụ tÆ° vấn pháp luật trá»±c tuyến các lÄ©nh vá»±c sau:

- Luật sÆ° tÆ° vấn pháp luật lÄ©nh vá»±c hình sá»±: Äá»i ngÅ© luật sÆ°, chuyên viên tÆ° vấn cao cấp của Chúng tôi sẽ lắng nghe và giải Äáp má»i vấn Äá» pháp lý mà Quý khách hàng quan tâm trong lÄ©nh vá»±c hình sá»± bao gá»m các quy Äá»nh vá» tá»i phạm và hình phạt. Má»i thông tin Quý khách hàng chia sẻ qua tá»ng Äài tÆ° vấn pháp luật 1900 0069 của Chúng tôi Äá»u Äược bảo mật tuyá»t Äá»i.

- Luật sÆ° tÆ° vấn pháp luật lÄ©nh vá»±c dân sá»±: Bạn Äang bÄn khoÄn vá» viá»c phân chia thừa kế ? ký kết hợp Äá»ng Äặt cá»c ?... hoặc xác lập các giao dá»ch dân sá»± khác. Hãy Äừng ngần ngại liên há» vá»i chúng tôi - Trong má»t khoảng thá»i gian ngắn nhất vấn Äá» pháp lý của bạn sẽ Äược giải tá»a.

- Luật sÆ° tÆ° vấn pháp luật lÄ©nh vá»±c hôn nhân gia Äình: Quan há» hôn nhân gia Äình xét dÆ°á»i góc Äá» pháp lý bao gá»m tá»ng hòa các má»i quan há» trong các lÄ©nh vá»±c chính nhÆ° viá»c kết hôn; nhận con nuôi; quan há» tài sản chung/tài sản riêng của vợ chá»ng; ly hôn; giải quyết tranh chấp vá» tài sản; quyá»n nuôi con...Quan há» hôn nhân vá»n dÄ© bình khá bình lặng nhÆ°ng thá»±c chất nó Äược ví nhÆ° "sóng ngầm" do vậy nếu không Äược giải quyết sá»m thì hậu quả rất khó lÆ°á»ng. Nắm bắt Äược những nhu cầu pháp lý mang tính tất yếu Äó, Äá»i ngÅ© luật sÆ° của chúng tôi luôn sẵn sàng tÆ° vấn và giải Äáp má»i vÆ°á»ng mắt phá sinh trong lÄ©nh vá»±c hôn nhân gia Äình thông qua tá»ng Äài 1900 0069 tại má»i thá»i Äiá»m mà Quý khách hàng yêu cầu.

- Luật sÆ° tÆ° vấn pháp luật lÄ©nh vá»±c Äất Äai: Quan há» Äất Äai luôn tiá»m ẩn những yếu tá» phức tạp, nguy cÆ¡ tranh chấp rất cao. Bạn luôn cần má»t luật sÆ° giàu kinh nghiá»m Äá» há» trợ xác lập các giao dá»ch mua bán, chuyá»n nhượng, thừa kế, tặng cho Äất Äai. Chúng tôi luôn là ngÆ°á»i bạn Äá»ng hành cùng các bạn trong lÄ©nh vá»±c Äó. Vá»i Äá»i ngÅ© luật sÆ° có trình Äá», kinh nghiá»m cao Chúng tôi sẵn sàng giải Äáp má»i vấn Äá» pháp lý trong lÄ©nh vá»±c Äất Äai mà Quý khách hàng quan tâm.

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng